Description

Новоизграђени индекс родног развоја директна је мјера родних празнина у достигнућима људског развоја у три основна подручја: здравству, образовању и управљању економским ресурсима.