Description

Индекс за измерване на различията между половете в постиженията в сферата на човешкото развитие, в три основни области: здравеоазване, образование и контрол над икономическите ресурси.