Description

modalitate unică de a măsura complexitatea egalității de gen ca un concept multidimensional cu ajutorul unui instrument simplu de utilizat și ușor de interpretat.

Additional notes and information

Analiza din perspectiva de gen poate indica dacă nevoile femeilorşi bărbaţilor sunt luate în considerare în mod egal de o anumită propunere. Permite factorilor de decizie să dezvolte politici din perspectiva unei înțelegeri a realității socio-economice a femeilor și bărbaților, politici care să ia în considerare diferențele (de gen). Evaluarea impactului de gen poate fi folosită în legislație, planuri şi programe de politici, bugete, măsuri concrete, acte legislative și rapoarte sau în solicitări/apeluri la cercetare. Metodele de evaluare a impactului de gen nu trebuie aplicate exclusiv la politici în curs de elaborare, ci și la cele existente. Pot fi folosite atât în administrație, cât și de către actori exteriori; în ambele cazuri necesită cunoștințe temeinice în domeniul problematicii de gen. Avantajul acestor instrumente este că oferă o imagine precisă a efectelor unei anumite politici.