Description

politisk værktøj til screening af et givet lovforslag for at identificere og vurdere dets forskellige virkninger eller konsekvenser for kvinder og mænd, således at disse ubalancer kan afhjælpes, inden forslaget godkendes

Additional notes and information

En analyse, der foretages ud fra et kønsperspektiv, hjælper med at vurdere, om kvinders og mænds behov tages ligeligt i betragtning og opfyldes i et givet forslag. Den gør det muligt for politikere at udvikle politik ud fra en bevidsthed om de socioøkonomiske realiteter, der gør sig gældende for kvinder og mænd, og den giver mulighed for at lave politik, der tager (køns)forskelle i betragtning. En ligestillingsvurdering, der vurderer ligestillingseffekten, kan anvendes på lovgivning, politiske planer, politiske programmer og strategier, budgetter, konkrete handlinger, lovforslag og rapporter eller forskningsopslag. Ligestillingsvurderingsmetoder behøver ikke at foretages udelukkende i forbindelse med politik, der er under udvikling, de kan også anvendes på allerede eksisterende politikker. De kan både bruges i administrationen og af eksterne aktører. I begge tilfælde kræver det en omfattende viden om kønsaspekter. Fordelen ved disse værktøjer består i, at de tegner et meget præcist billede af virkningerne af en given politik.