Description

narzędzie polityki służące do badania danych propozycji polityki w celu wykrycia i oceny zróżnicowanego wpływu lub efektów na kobiety i mężczyzn, aby te braki równowagi mogły zostać naprawione przed zaakceptowaniem propozycji

Additional notes and information

Analiza perspektywy płci pomaga we wskazaniu, czy potrzeby kobiet i mężczyzn są na równi brane pod uwagę i zaspokajane przez daną propozycję. Umożliwia to decydentom tworzenie polityk ze zrozumieniem realiów społeczno-ekonomicznych kobiet i mężczyzn i pozwala na rozwijanie polityk uwzględniających różnice (płciowe). Ocena rozwoju płci może być stosowana w prawodawstwie, opracowywaniu planów i programów w ramach polityki, budżecie, konkretnych działaniach, rachunkach i sprawozdaniach lub wnioskach badawczych. Metody oceny wpływu w aspekcje płci nie muszą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do opracowywanych polityk – mogą być także stosowane w stosunku do istniejących polityk. Mogą być stosowane w administracji, a także przez podmioty zewnętrzne; w obu przypadkach wymagają znacznej wiedzy na temat problematyki płci. Zaleta tego narzędzia polega na tym, że daje bardzo dokładny obraz rezultatów danej polityki.