Description

Reeks medische handelingen die mogelijk, maar niet noodzakelijk, psychische, endocrinologische en operatieve behandelingenomvatten, gericht op het in overeenstemming brengen van iemands fysieke verschijning met zijn of haar genderidentiteit.

Additional notes and information

Dit kan psychologisch advies inhouden, een hormoonbehandeling, een operatieve geslachtsverandering (zoals gezichtsoperatie, borstoperatie, verschillende soorten operaties aan de geslachtsdelen, of een hysterectomie), sterilisatie (met onvruchtbaarheid als gevolg), haarverwijdering en stemtraining. Niet iedere transgenderpersoon wil, of is in staat om, een of meer van deze ingrepen te ondergaan.