Description

súbor zdravotných opatrení, ktoré môžu, ale nemusia zahŕňať psychologické, endokrinologické a chirurgické zákroky zamerané na zosúladenie fyzického vzhľadu osoby s jej rodovou identitou

Additional notes and information

Môže sem patriť psychologické poradenstvo, krížová hormonálna liečba, operáciu zmeny pohlavia (GRS) (ako je operácia tváre, hrudníka/pŕs, rôzne typy operácií pohlavných orgánov alebo hysterektómia), sterilizácia (vedúca k neplodnosti), odstránenie vlasov a tvorba hlasu. Nie každá transrodová osoba chce alebo je schopná podstúpiť všetky alebo niektoré z týchto opatrení.