Description

soubor lékařských opatření, který může, ale nemusí zahrnovat psychologické, endokrinologické a chirurgické zákroky a jehož cílem je dosáhnout souladu mezi fyzickým vzhledem osoby a její genderovou identitou

Additional notes and information

Změna pohlavní příslušnosti může zahrnovat psychologické poradenství, hormonální léčbu, chirurgický zákrok za účelem změny pohlaví nebo pohlavní příslušnosti (například zákroky na obličeji, hrudníku či prsou, různé druhy operací pohlavních orgánů či odstranění dělohy), sterilizaci (vedoucí k neplodnosti), odstranění chlupů a hlasová cvičení. Ne každá transgender osoba si přeje či je schopna podstoupit všechny uvedené zákroky, případně si nepřeje či není schopna podstoupit žádné z nich.