Description

Медицински мерки, които могат, но не е задължително да бъдат психологически, ендокринологични и хирургически лечения, насочени към привеждане на външния вид на дадено лице в съответствие с неговата полова идентичност.

Additional notes and information

Такива мерки могат да са психологическа консултация, хормонално-заместителна терапия, операция за промяна на пола (като например операция на лицето, на гърдите, различни видове генитални операции или хистеректомия), стерилизация (която води до безплодие), премахване на окосмяване и обучение за промяна на гласа. Не всяко трансполово лице желае или може да се подложи на всички или някоя от тези мерки.