Description

ocenjevanje kot metoda integracije načela enakosti spolov, ki vprašanja enakosti spolov vključuje v ocenjevanje ciljev, ocenjevalno metodologijo, pristope in uporabo

Additional notes and information

Kot del pristopa k vodenju programov, ki izhaja iz programskih ciklov, prispeva k z dokazi podprtemu oblikovanju politik, ocenjevanje pa je eden od procesov v oblikovanju politik, s katerim se vidik spola vključuje in uveljavlja v vseh sektorjih