Description

utvärdering som tillämpas som en metod inom jämställdhetsintegrering som integrerar jämställdhetsfrågor i utvärderingsmål, utvärderingsmetod, tillvägagångssätt och användning

Additional notes and information

Som en del av en programcykelmetod bidrar den till evidensbaserad utformning av politik och när det gäller jämställdhetsintegrering utgör utvärdering en av de policy-processer genom vilket ett ett genusperspektiv blir integrerat och ett ordinarie inslag inom olika sektorer