Description

egyedülálló mérőeszköz, amely a nemek közötti egyenlőség mint többdimenziós fogalom összetett kérdését felhasználóbarát, könnyen értelmezhető mérőszámmá foglalja össze

Additional notes and information

A kiszámításához a nemi mutatókat egy fogalmi keret segítségével egyetlen összefoglaló mérőszámmá alakították. Ez az egyetlen olyan mutató, amely – az uniós szakpolitikai keret alapján – átfogó képet ad az Unión és a tagállamokon belüli, nemek közötti szakadékokról. A mutatót a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) dolgozta ki.