Description

Ainulaadne soolise võrdõiguslikkuse mõõtmise tööriist, mis kujutab soolist võrdõiguslikkust kui keerulist mitmedimensioonilist nähtust kasutajasõbraliku ja kergesti tõlgendatava mõõdikuna

Additional notes and information

Kontseptuaalse raamistiku abil moodustatakse indeks soolise võrdõiguslikkuse indikaatorite kombineerimisega, mille tulemusel sünnib üks kokkuvõtlik näitaja. See on ainus indeks, millega luuakse ülevaatlik kaart soolise võrdõiguslikkuse puudujääkidest Euroopa Liidus ja liikmesriikides. Indeksi töötas välja Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE).