Description

jedinečný měřicí nástroj, který promítá složitost problematiky genderové rovnosti do uživatelsky přívětivého měřítka, které lze snadno vykládat

Additional notes and information

Tvoří ho kombinace genderových ukazatelů, které jsou sloučeny do jednoho souhrnného měřítka podle koncepčního rámce. Jedná se o jediný index, který na základě evropského politického rámce souhrnně mapuje genderové rozdíly v EU a v jednotlivých členských státech. Byl vyvinut Evropským institut pro rovnost žen a mužů (EIGE).