Description

comhlacht neamhspleách náisiúnta chun cóir chomhionann do mhná agus d'fhir a chur chun cinn, atá freagrach as cúnamh neamhspleách a sholáthar d'íospartaigh idirdhealaithe gnéis agus inscne líomhanta, suirbhéanna neamhspleácha a dhéanamh maidir le hidirdhealú, tuairiscí neamhspleácha a fhoilsiú agus moltaí a dhéanamh maidir le haon cheist a bhaineann le hidirdhealú den sórt sin

Additional notes and information

Féadfaidh feidhmeanna eile a bheith ag a sainordú freisin, ar nós gníomhaíochtaí feasachta, oiliúint agus neartú acmhainne. Uaireanta úsáidtear an téarma 'comhlachtaí comhionannais inscne' mar théarma cineálach le haghaidh meicníochtaí comhionannais inscne institiúideacha uileghabhála lena n-áireofaí comhlachtaí comhionannais inscne den sórt sin mar chuid dá struchtúr.