Description

instrument de monitorizare a diferențelor de gen, a schimbărilor legate de gen în timp si a progreselor în domeniul egalității de gen

Additional notes and information

Acestea le afectează poziţia în toate domeniile vieții în societate, în public sau în privat, în familie sau pe piața muncii, în viața economică sau politică, în relaţiile de putere sau în luarea de decizii precum și în relațiile sociale de gen. Practic toate societățile femeile sunt într-o poziție inferioară față de bărbați.