Description

právní, společenská a kulturní situace, kdy pohlaví a/nebo gender určují rozdílná práva a rozdílnou důstojnost pro ženy a pro muže, což se odráží v jejich nerovném přístupu k právům nebo v nerovném požívání práv a v předpokladu, že ženy a muži plní v dané společnosti a kultuře určité stereotypní úlohy

Additional notes and information

Genderová nerovnost ovlivňuje postavení ve všech veřejných i soukromých oblastech života, v rodině, na trhu práce, v hospodářském a politickém životě, v rozdělení moci, v rozhodování a v sociálních genderových vztazích. V podstatě ve všech společnostech se ženy nacházejí v podřízeném postavení oproti mužům.