Description

У вези са родном равноправношћу, термин „проактивне мјере” односи се на многе врсте мјера за промоцију или постизање родне равноправности које су алтернативе моделу који се односи на родне неједнакости на основу жалби. Суштина таквих мјера је у томе што оне гледају у будућност и захтијевају да органи, попут јавних власти и послодаваца, преузму иницијативу умјесто да само одговоре на притужбе. Оне су проактивне у томе што имају за циљ да промијене постојеће праксе, проуче будуће праксе у смислу њиховог утицаја на жене или спроводе експлицитне политике за унапређење родне равноправности.