Description

mjere kojima se promiče ili postiže rodna ravnopravnost kao alternativa modelu na temelju pritužbi, koje su proaktivne jer od subjekata poput nacionalnih tijela i poslodavaca očekuju poduzimanje inicijative umjesto pukog odgovaranja na pritužbe

Additional notes and information

Te su mjere proaktivne jer im je cilj promijeniti postojeću praksu, pomno analizirati utjecaj buduće prakse na žene ili provesti specifičnu politiku za unapređenje rodne ravnopravnosti.