Description

många olika slags åtgärder för att främja eller uppnå jämställdhet som är ett alternativ till en klagomålsstyrd ansats och som är framåtblickande och kräver att organ såsom offentliga myndigheter och arbetsgivare tar initiativ snarare än endast svarar på klagomål

Additional notes and information

Dessa åtgärder är proaktiva på så sätt att de syftar till att ändra befintliga praktiker, granska framtida praktiker med avseende på dess påverkan på kvinnor eller genomföra politik som skyndsammt främjar jämställdhet.