Description

visos izglītības sistēmas līmeņos nepieciešama mācību programmas daļa, kas palīdzētu meitenēm un zēniem, sievietēm un vīriešiem izprast, kā vīrišķības un sievišķības uzbūve un sociālo lomu, kas veido sabiedrību, piešķiršanas modeļi ietekmē viņu dzīves, attiecības, dzīves izvēles, karjeras izaugsmes iespējas utt.

Additional notes and information

Nepieciešama visu izglītības sistēmas līmeņu mācību programmu daļa, kas veicina meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu izpratni par to, kā maskulinitātes un feminitātes konstrukcijas un sociālo lomu – kas veido mūsu sabiedrību – piešķiršanas modeļi ietekmē viņu dzīves, attiecības, dzīves izvēles, karjeras virzību utt.