Description

Родна динамика односи се на односе и интеракције између девојчица, дечака, жена и мушкараца.

Additional notes and information

Родну динамику информишу социокултурне идеје о роду и односима моћи који их дефинишу. У зависности од тога како се манифестују, родна динамика може ојачати или оспорити постојеће норме.