Description

jednání nebo postoje, jež diskriminují jedince pouze na základě jejich pohlaví

Additional notes and information

Sexismus je propojen s mocí v tom smyslu, že s těmi, kteří jsou u moci, je zpravidla zacházeno příznivěji a ti, kteří nemají moc, bývají obvykle diskriminováni. Sexismus také souvisí se stereotypy, protože diskriminační jednání či postoje často vycházejí z nesprávného přesvědčení či zevšeobecňování týkajícího se určitého pohlaví a z toho, že je pohlaví jedince považováno za podstatné i tam, kde tomu tak není.