Description

acțiuni și atitudini care discriminează oamenii numai pe baza genului

Additional notes and information

Sexismul este legat de putere în sensul că cei care dețin puterea sunt tratați favorabil, iar cei fără putere sunt în general discriminați. Sexismul este legat și de stereotipuri deoarece acțiunile sau atitudinile discriminatorii sunt bazate frecvent pe credințe greșite sau pe generalizări despre gen și pe considerarea genului ca fiind relevant atunci când nu este.