Description

działania i postawy dyskryminujące osoby wyłącznie ze względu na ich płeć

Additional notes and information

Seksizm łączy się z władzą w taki sposób, że osoby sprawujące władzę zwykle są faworyzowane, zaś osoby nieposiadające władzy zwykle są dyskryminowane. Seksizm jest także związany ze stereotypami, ponieważ dyskryminujące działania i postawy są często oparte o fałszywe przekonania lub uogólnienia dotyczące płci lub przywiązywanie wagi do płci, kiedy płeć nie powinna mieć znaczenia.