Description

veiksmai arba nuostatos, diskriminuojančios žmones vien dėl jų lyties

Additional notes and information

Seksizmas yra susijęs su galia, todėl tie, kas turi galią paprastai vertinami palankiai, o tie, kas galios neturi, paprastai diskriminuojami. Seksizmas taip pat susijęs su stereotipais, nes diskriminaciniai veiksmai arba nuostatos dažnai remiasi klaidingais įsitikinimais arba apibendrinimais apie lytį ir manymu, kad lytis yra tiesiogiai susijusi, kai taip nėra.