Description

Действия или нагласи, които дискриминират хората, въз основа единствено на техния пол.

Additional notes and information

Сексизмът е свързан с властта по такъв начин, че притежаващите власт хора обикновено се третират по-благоприятно, а тези, които не притежават власт, обикновено са дискриминирани. Сексизмът е свързан и със стереотипите, тъй като дискриминационните действия или нагласи често са основани на фалшиви вярвания или обобщения относно пола, както и на схващането, че полът е от значение, когато всъщност не е.