Description

politik och program som tar tar hänsyn till särskilda livsvillkor rörande både kvinnor och mäns liv, och som samtidigt syftar till att rätta till ojämlikheter och främja jämställdhet, inbegripet jämlik distribution av resurser och som därmed adresserar och inkluderar genusdimensionen