Description

politiky a programy, ktoré zohľadňujú špecifiká týkajúce sa životov žien a mužov, pričom sa zameriavajú na odstránenie nerovností a podporu rodovej rovnosti vrátane rovnomerného rozdelenia zdrojov, a preto sa zaoberajú rodovou dimenziou a berú ju do úvahy