Description

beartais agus cláir a chuireann san áireamh na gnéithe ar leith a bhaineann le saol ban agus fear araon, agus é mar aidhm leo neamhionannais a dhíchur agus comhionannas inscne a chur chun cinn, lena n-áirítear dáileadh comhionann acmhainní, agus dá réir ag déileáil le agus ag cur san áireamh gné na hinscne