Description

Политике и програми су родно осјетљиви ако узимају у обзир посебности у вези са животом жена и мушкараца, док имају за циљ елиминисање неједнакости и промоцију родне равноправности, укључујући једнаку расподјелу ресурса, осврћући се на родну димензију и узимајући је у обзир.