Description

polityki i programy uwzględniające specyfikę życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn, mające na celu wyeliminowanie nierówności i wspieranie równouprawnienia płci, obejmujące równą dystrybucję zasobów, a więc podejmujące i uwzględniające kwestię wymiaru płci