Description

politika i programi koji uzimaju u obzir posebnosti žena i muškaraca s ciljem ukidanja neravnopravnosti i promicanja rodne ravnopravnosti, uključujući jednaku raspodjelu resursa, pri čemu se uzima u obzir i provodi rodna dimenzija