Description

Budgetter, hvori kønsperspektivet er indarbejdet

Additional notes and information

Kvinder og mænd varetager fortsat forskellige roller og tager ansvar på forskellige områder i samfundet. Derfor er det vigtigt at analysere budgettet ud fra et kønsperspektiv for at få information om de forskellige virkninger, som budgettildeling kan have på ligestilling mellem kønnene. Kønsbudgettering er fast forankret i EU's forpligtelse til kønsmainstreaming, som det kommer til udtryk i artikel 8 i TEUF.