Description

Politika, program ili situacija koja nema različit pozitivan ili negativan utjecaj u pogledu rodnih odnosa ili jednakosti žena i muškaraca.

Additional notes and information

Izraz „rodno neutralan” znači da nešto nije povezano ni sa ženama ni sa muškarcima. Može se odnositi na različite aspekte kao što su pojmovi ili jezički stil. Međutim, ono što se često smatra rodno neutralnim, u oblastima statistike ili širenja podataka prikupljenih o populaciji, često u praksi odražava rodno sljepilo (neprepoznavanje rodnih specifičnosti).