Description

politinė priemonė, programa ar padėtis, kuri nedaro nei teigiamo, nei neigiamo poveikio lyčių santykiams arba moterų ir vyrų lygybei

Additional notes and information

Terminas „neutralus lyčių atžvilgiu“ reiškia, kad kažkas nėra susijęs nei su moterimis, nei su vyrais. Tai gali liesti įvairius aspektus, tokius kaip sąvokos ar kalbos stilius. Tačiau dalykai, kurie lyčių požiūriu dažnai laikomi neutraliais, įskaitant sritis, susijusias su statistika ar duomenų, surinktų atsižvelgiant į gyventojų skaičių, sklaida, praktikoje dažnai atspindi aklumą lyčių požiūriu (nesugebėjimą pripažinti lyčių ypatumų).