Description

polityka, program lub sytuacja nieposiadające różnicującego wpływu, pozytywnego ani negatywnego, pod względem relacji między płciami oraz równości między kobietami i mężczyznami

Additional notes and information

Termin „neutralny pod względem płci” oznacza, że coś nie jest kojarzone ani z kobietami, ani mężczyznami. Może to odnosić się do różnych aspektów, takich jak wyobrażenia lub styl języka. Jednak to, co często uznaje się za neutralne pod względem płci, między innymi w dziedzinie statystyki lub rozpowszechniania zebranych danych w odniesieniu do populacji, często w praktyce jest wyrazem obojętności wobec problematyki płci (nieuznawanie specyfiki problematyki płci).