Description

politika, program alebo situácia, ktorá nemá diferencovaný pozitívny ani negatívny vplyv na rodové vzťahy alebo rovnosť medzi ženami a mužmi

Additional notes and information

Pojem „rodovo neutrálny“ znamená, že daný jav nesúvisí ani so ženami ani s mužmi. Môže odkazovať na rôzne aspekty, ako sú koncepty alebo štýl jazyka. Často však to, čo sa považuje za rodovo neutrálne, a to aj v oblasti štatistiky alebo šírenia údajov zozbieraných s ohľadom na obyvateľstvo, odráža rodovú slepotu v praxi (neschopnosť uznať rodové špecifiká).