Description

politika, program ali položaj, ki nima diferenciranega pozitivnega ali negativnega učinka na razmerja med spoloma ali enakost med ženskami in moškimi

Additional notes and information

Izraz „spolno nevtralen“ pomeni, da nekaj ni povezano niti z ženskami niti z moškimi. Lahko se nanaša na različne vidike, denimo na koncepte ali jezikovni slog. Vendar je v praksi pogosto iz tistega, kar se dojema kot spolno nevtralno, vključno s področjem statistike ali razširjanjem podatkov, zbranih v zvezi s prebivalstvom, razviden spregled pomena spola (neprepoznavanje posebnosti spola).