Description

politika, programm jew sitwazzjoni li ma għandhom ebda impatt pożittiv jew negattiv differenzjali f’termini tar-relazzjonijiet bejn il-ġeneri jew l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

Additional notes and information

Il-frażi "newtrali fir-rigward tal-ġeneru" tfisser li xi ħaġa mhijiex assoċjata la ma nisa u lanqas ma' rġiel. Tista' tirreferi għal aspetti varji bħal kunċetti jew stil ta' lingwa. Madankollu dak li huwa ta' spiss mifhum li huwa newtrali fir-rigward tal-ġeneru, inkluż f'oqsma ta' statistika jew tixrid ta' data miġbura b'referenza għal popolazzjoni, ta' spiss jirrifletti li l-ġeneri ma jiġux ikkunsidrati fil-prattika (nuqqas li jiġu rikonoxxuti speċifiċitajiet tal-ġeneri).