Description

politika, programma vai situācija, kurai nav atšķirīgas pozitīvas vai negatīvas ietekmes saistībā ar dzimumu attiecībām vai sieviešu un vīriešu līdztiesību

Additional notes and information

Termins “dzimumneitrāls” nozīmē, ka kaut kas nav saistīts ne ar sievietēm, ne vīriešiem. Tas var norādīt uz dažādiem aspektiem, piemēram valodas koncepcijām vai stilu. Tomēr bieži vien tas, ko uzskata par dzimumneitrālu, tostarp par iedzīvotājiem savāktu datu statistikas vai izplatīšanas jomā, praksē atspoguļo dzimtisko nevērību (nespēju atzīt dzimšu īpašās iezīmes).