Description

politika, program ili situacija koja nema različit pozitivan ili negativan učinak u smislu rodnih odnosa ili ravnopravnosti između žena i muškaraca

Additional notes and information

Izraz "rodno neutralan" znači da se nešto ne povezuje ni sa ženama ni s muškarcima. Može se odnositi na različite aspekte kao što su koncepti ili jezični stil. Međutim, ono što se često smatra rodno neutralnim, uključujući područja statistike ili diseminacije podataka prikupljenih o nekoj populaciji, zapravo u praksi odražava neosjetljivost na rodne razlike (neprepoznavanje rodnih specifičnosti).