Description

beartas, clár nó staid nach bhfuil aon tionchar dearfach nó diúltach difreálach ann i dtaca le caidreamh inscne nó comhionannas idir mná agus fir

Additional notes and information

Ciallaíonn an téarma 'neodrach ó thaobh inscne de' nach mbaineann rud éigin le mná ná le fir. Féadfaidh sé tagairt a dhéanamh do ghnéithe éagsúla amhail coincheapa nó stíl teanga. Mar sin féin, an rud a mheastar go minic a bheith neodrach ó thaobh inscne de, lena n-áirítear i réimsí staitisticí nó scaipthe sonraí a bhailítear i ndáil le daonra, is minic a léiríonn siad daille ó thaobh inscne de i gcleachtas (gan sainiúlachtaí inscne a aithint).