Description

Asia, jolla ei ole erottavaa myönteistä tai kielteistä vaikutusta sukupuolten väliseen suhteeseen tai naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon

Additional notes and information

Käsite "sukupuolineutraali" tarkoittaa, että jotakin ei liitetä naisiin eikä miehiin. Se voi viitata erilaisiin näkökohtiin, kuten kielenkäytön käsitteisiin tai tyyliin. Yleisesti sukupuolineutraaliksi kuitenkin katsotaan myös tietyn väestön osalta kerättyjen tilastojen tai tietojen levittämisen osalta sellaiset asiat, jotka perustuvat käytännön sukupuolisokeuteen (ei tunnusteta sukupuolen erityisominaisuuksia).