Description

Eelarvamustest kantud teod või mõtted, mis põhinevad arusaamal, et naistel pole meestega võrdseid õiguseid ega väärikust