Description

předpojaté jednání nebo myšlení vycházející z genderově zatížené domněnky, že ženy nejsou co do práv a důstojnosti rovny mužům