Description

fördomsfullt handlande eller tankar som bygger på den könsrelaterade uppfattningen att kvinnor inte är likställda män när det gäller rättigheter och värdighet