Description

diskriminering i arbetet som kan vara förenat med fysiskt eller psykologiskt våld som kan vara könsrelaterat

Additional notes and information

Den tydligaste illustrationen av detta är sexuella trakasserier men trakasserier som åtföljs av våld eller hot om våld behöver inte ha en sexuell avsikt. Forskning visar på att det finns ett nära samband mellan våld i arbetet och osäker anställning, genus, ungdom och vissa yrkessektorer med hög risk.