Description

diskriminācija darba vietā, kura var ietvert fizisku vai psiholoģisku vardarbību, kas var būt dzimumbalstīta vardarbība

Additional notes and information

Nepārprotamākais piemērs ir seksuāla uzmākšanās, taču, ja uzmākšanos papildina vardarbība vai vardarbības draudi, tai jābūt ar seksuālu nolūku. Pētījumos norādīts, ka pastāv cieša saistība starp vardarbību darba vietā un nestabilu darbu, dzimti, vecumu un noteiktām augsta riska profesionālajām nozarēm.