Description

Työssä tapahtuva syrjintä, joka voi koostua fyysisestä tai henkisestä väkivallasta, joka voi olla sukupuolittunutta

Additional notes and information

Tämän selkein ilmenemismuoto on seksuaalinen häirintä, mutta häirinnän, johon liittyy väkivalta tai väkivallalla uhkailu, ei tarvitse olla luonteeltaan seksuaalista. Tutkimukset osoittavat, että työpaikkaväkivallan ja epävarman työn, sukupuolen, nuorison ja tiettyjen suuririskisten ammattialojen välillä on tiivis yhteys.